"Warmia znana i nieznana"

Maruny


Grodzisko w MarunachGrodzisko w Marunach

   Grodzisko położone jest w lesie na stromym wzgórzu. Od strony wschodniej dostęp utrudnia rzeka Maruna i tworzone przez nią mokradła. Od strony zachodniej grodzisko odgradza wał o wysokości ok. 2 m. Owalny majdan otoczony jest wałem, który w centrum tworzy nieckę o głębokości ok. 1,5 m. Maruny podczas lokacji wsi były zwane Gunelauke, co przypuszczalnie można odnieść do pruskiego Kunigas Lauks (ziemia królewska), natomiast centrum tej ziemi bez wątpienia mieściło się na obszarze Barczewka.


Materiały nadesłane  Wieś stanowiła dobra rycerskie, a jej nazwa pochodzi od imienia jej właściciela Prusa Meruna Nakie, który otrzymał w 1249 r poświadczenie praw własności.

Autorzy przewodnika


  Za wsią, jak zaczyna się las, są dwa ceglane słupki. Pomiędzy nimi za sto metrów i po prawej znajduje się rodowy cmentarz właścicieli Marun, są tam betonowe nagrobki z herbami.

  Na granicy Marun, Lamkówka, Łapki i Kronowa znajduje się ciekawy głaz graniczny z krzyżami i stylizowaną literą W. (o tym głazie pisze p. Wiesław Kołątaj w publikacji „Regionaliści Warmii i Mazur ujawniają tajemnice” wyd. Regionalista. Olsztyn 2009.)

Regionalista


Zdjęcia nadesłane

Grodzisko w Marunach Grodzisko w Marunach
Widoczne wały Widoczne wały
Widok z grodziska na okoliczne bagna Widok z grodziska na okoliczne bagna
Skarpa i ścieżka na koronie wałów Skarpa i ścieżka na koronie wałów
Plateau grodziska Plateau grodziska
Plateau grodziska Plateau grodziska