"Warmia znana i nieznana"

Plutki


Kapliczki w PlutkachKapliczki w Plutkach

   Jadąc 2,5 km na północ od centrum Nowych Włók dojeżdżamy do wsi Plutki. Wieś ta, należąca kiedyś do wspólnego majątku z Gradkami, swoją świetność ma już za sobą. Zasiedlone są tu tylko trzy gospodarstwa.

   Przy drodze znajdują się dwie kapliczki: jedna z czerwonej cegły (N 53,927669o; E 20,514507o) i druga z białej cegły z dzwonniczką, na której brak dzwonu (N 53,927639o; E 20,514793o).

Kapliczki w PlutkachKapliczki w Plutkach

   Na północny zachód od zabudowań leży małe, 24 arowe jeziorko obrośnięte wierzbą. Za nim, za niewielkim wzniesieniem, na którym stoi słup linii wysokiego napięcia, znajduje się nieco większe, 3,5 ha jezioro i kilka mniejszych stawów. Okolica jest bezludna, dominują nieużytki i zakrzaczenia. Droga, która, jak wspominają mieszkańcy wsi, prowadziła aż do Sętala, obecnie jest zarośnięta. Tak samo zanika droga do Podleśnej.