"Warmia znana i nieznana"

Swobodna


Centrum wsiCentrum wsi

   Na koniec naszej podróży docieramy do wsi Swobodna (zwanej niekiedy Swobodno, a przed wojną Schwuben). Czas na odpoczynek, a Swobodna jest do tego wymarzonym miejscem. Położoną w północno-wschodniej części jeziora Limajno wieś zamieszkują tylko 33 osoby. Swobodna powstała w 1362 r. W II połowie XIV wieku wieś znajdowała się pod zarządem biskupa Henryka Sorboma.

Kaplica z dzwonniczkąKaplica z dzwonniczką

   Do wsi można dojechać koleją lub własnym transportem. Publiczny transport drogowy związany jest z dowozem dzieci do szkoly w Dobrym Mieście w okresie roku szkolnego. Latem komunikacja drogowa realizowana przez sektor prywatny uzależniona jest od ruchu turystycznego.

   W centrum wsi usytuowana jest malownicza kapliczka z dzwonniczką z początku XX wieku, stojąca w pobliżu bocianiego gniazda na słupie energetycznym (N 53,934743o, E 20,389307o). Tuż obok znajduje się plac zabaw dla dzieci. Turystycznym centrum jest ośrodek wypoczynkowy „Leśne Wzgórze”, oferujący noclegi w domkach letniskowych i posiłki w restauracji. Przez ośrodek organizowane są też wycieczki po okolicy i zajęcia rekreacyjne.

Jezioro LimajnoJezioro Limajno

   Przyjrzyjmy się, co sprawia, że okolica Swobodnej jest tak atrakcyjna dla osób, szukających miejsca do wypoczynku.

   Przede wszystkim kusi jezioro Limajno, zwane często „Perłą Warmii”, rozlane niczym duży kleks na obszarze 235,5 ha. W dokumentach na przestrzeni wieków jezioro to znane było pod nazwami: Lymaio, Lyma, Lima, Lymange, Lywangen, Leinmagel.

Ośrodek wypoczynkowy „Leśne Wzgórze”Ośrodek wypoczynkowy „Leśne Wzgórze”

   Limajno należy do dorzecza Łyny i Pregoły, gdyż poprzez jezioro Stobojno i kanały łączy się z Łyną. Połączenie z Łyną ma duży wpływ na poziom wody w Limajnie. Różnice poziomu lustra wody mierzone na Stobojnie mogą sięgać 80 cm w skali roku. Głębokość maksymalna jeziora wynosi 39,5 m. Do jeziora wpada około 20 drobnych cieków wodnych, tworząc zlewnię 14,9 km2. Woda wypływa kanałem z Limajna do jeziora Stobojno, a następnie do Łyny. W 1999 r. WIOŚ zakwalifikował jezioro Limajno do II klasy czystości i I kategorii podatności na degradację.

   Linia brzegowa jeziora jest dobrze rozwinięta, z dwoma dużymi półwyspami. Jezioro posiada w środkowej części wyspę o powierzchni ok. 3,8 ha.

Droga gruntowa do GłotowaDroga gruntowa do Głotowa

   Jezioro otoczone jest lasami, głównie grądowymi i łąkami. Przy ośrodku „Leśne Wzgórze” znajduje się rozległa piaszczysta plaża.

   Limajno jest rajem dla wędkarzy. Występuje tu, m.in.: lin, okoń, płoć, sieja, sielawa, węgorz, ukleja, wzdręga. W okolicy jeziora gnieździ się wiele gatunków ptaków, w tym bielik.

   Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, co skutkuje zakazem używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi.

   Przez Swobodną przebiega czerwony Szlak Kopernikowski, który wzdłuż brzegu jeziora doprowadzi nas do Cerkiewnika, a w przeciwną stronę, drogą gruntową do Głotowa (Glotowa).