"Warmia znana i nieznana"

Dwie części przewodnika "Warmia znana i nieznana" powstały jako efekt projektów "Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez wydanie przewodnika turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" oraz "Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze realizacji LSR poprzez wydanie przewodnika dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – część druga" współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków publicznych Gminy Dywity.

              

  Partnerzy projektu:
  Gmina Dywity
  Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
  Wydawnictwo "Mantis"Przewodnik archeologiczny "Początki Olsztyna" został dofinansowany przez Urząd Miasta Olsztyna
w ramach projektu "e-Archeologia".