"Warmia znana i nieznana"
Wydawcą przewodników zamieszczonych na stronie warmiaznanainieznana.pl jest Stowarzyszenie "Nasze Gady" (www.naszegady.pl)

Stowarzyszenie prowadzi również sekretariat Grupy Partnerskiej "Gniazdo Warmińskie".
Grupa przygotowuje na terenie Warmii Zielony Szlak Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, którego część obejmuje przewodnik.

Autorzy przewodnika "Warmia znana i nieznana":
Robert Klimek – historyk archeolog, znawca dziejów Prusów
Andrzej Jadwiszczak – przyrodnik entomolog, właściciel Wydawnictwa MANTIS
Kazimierz Kisielew - polonista, historyk, przewodnik po Warmii i Mazurach, redaktor naczelny Gazety Dywickiej
Teresa Kosińska – prezes Stowarzyszenia „Nasze Gady” i Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie.

Autorzy przewodnika "Początki Olsztyna":
prof. Grzegorz Białuński - historyk mediewista
Robert Klimek – historyk archeolog
Opracowanie graficzne - Zbigniew "Ramsko" Kozłowski